Nástroje

Smart Accounts, s.r.o.

Reporting, controlling, plánování

Zajišťujeme zpracování reportů s rozborem, podrobným komentářem a doporučením v oblasti řízení nákladů a výnosů...


  • sestavení struktury reportů dle požadavků klienta a jeho potřeb
  • nastavení účetních výstupů pro potřeby manažerského účetnictví
  • pravidelné měsíční zpracování reportů s rozborem, podrobným komentářem a doporučením v oblasti řízení nákladů a výnosů
  • sestavení plánů a pravidelné porovnávání se skutečností, sledování odchylek